Monthly Archives: Marzec 2012

Inspekcja gruntu pod kątem budowy

Oceny geologiczne gruntu, pod budowę domu, wykonuje w celu dopasowania fundamentów a także zbrojenia, a w przypadku planów gotowych, dopasowania projektu do konkretnych właściwości gruntu.

Świadectwo energetyczne – chronienie środowiska w Twoim domu

Świadectwo energetyczne jest oceną poziomu jakości budowli lub lokalu. To zaświadczenie, które może wystawić jedynie profesjonalista. Wyznacza ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb związanych z eksploatacją budynku bądź lokalu. Do elementów zapotrzebowania na energię wchodzą: ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację i klimatyzację.