Monthly Archives: Marzec 2012

Inspekcja gruntu pod kątem budowy

Badania geologiczne podłoża, pod budowę domu, zlecane są celem doboru fundamentów a także zbrojenia, natomiast w przypadku projektów wcześniej przygotowanych, dopasowania „szablonu” do określonych właściwości gruntu.

Świadectwo energetyczne – chronienie środowiska w Twoim domu

Świadectwo energetyczne jest oceną poziomu jakości budowli lub lokalu. To zaświadczenie, które może wystawić jedynie profesjonalista. Wyznacza ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb związanych z eksploatacją budynku bądź lokalu. Do elementów zapotrzebowania na energię wchodzą: ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację i klimatyzację.