Tag Archives: AC

Obowiązki jak również ulgi obywateli na gruncie polskiego prawa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, narzuca na płatnika powinność płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracobiorców. Co istotne, powinien regulować te składki w określonym terminie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego rezultaty i uiścić odsetki za zwłokę. Zaległość fiskalna to podatek wraz z zaliczką, która nie została opłacona w terminie. Gdy podatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, uiszczana po terminie opłata musi być podwyższona o należne odsetki za zwłokę.

Gdy potrzeba nam auta tymczasowo w mieście Rzeszów szereg wypożyczalni samochodów oferuje nam pomoc

Samochód jest dla wielu ludzi niezbędnym środkiem lokomocji. W przypadku, kiedy po kolizji nasze auto zostaje na jakiś czas unieruchomione, posiadamy szansę skorzystać z auta tymczasowego.