Tag Archives: AC

Gdy potrzeba nam auta tymczasowo w mieście Rzeszów szereg wypożyczalni samochodów oferuje nam pomoc

Samochód jest dla wielu ludzi niezbędnym środkiem lokomocji. W przypadku, kiedy po kolizji nasze auto zostaje na jakiś czas unieruchomione, posiadamy szansę skorzystać z auta tymczasowego.

Obowiązki jak również ulgi obywateli na gruncie polskiego prawa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na podatnika powinność płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracowników. Co istotne, musi płacić te składki w wyznaczonym czasie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego rezultaty i zapłacić odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z ratą, która nie została opłacona w terminie. Gdy podatnik nie dotrzyma określonego ustawą terminu, rozliczana po terminie składka powinna być zwiększona o należne odsetki za zwłokę.