Tag Archives: AC

Gdy potrzeba nam auta tymczasowo w mieście Rzeszów szereg wypożyczalni samochodów oferuje nam pomoc

Auto jest dla wielu ludzi niezbędnym środkiem lokomocji. W wypadku, kiedy po kraks nasze auto zostaje na pewien czas unieruchomione, mamy szansę skorzystać z samochodu zastępczego.

Obowiązki jak również ulgi obywateli na gruncie polskiego prawa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na podatnika powinność regulowania składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracowników. Co ważne, powinien płacić te składki w określonym czasie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego konsekwencje i zapłacić odsetki za zwłokę. Zaległość fiskalna to podatek wraz z zaliczką, która nie została zapłacona w terminie. Gdy płatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, wpłacana po terminie należność powinna być zwiększona o należne odsetki za zwłokę.