Tag Archives: AC

Gdy potrzeba nam auta tymczasowo w mieście Rzeszów szereg wypożyczalni samochodów oferuje nam pomoc

Samochód jest dla wielu osób niezbędnym środkiem lokomocji. W przypadku, gdy po kraks nasze auto zostaje na pewien czas unieruchomione, posiadamy sposobność skorzystać z auta zastępczego.

Obowiązki jak również ulgi obywateli na gruncie polskiego prawa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, narzuca na podatnika powinność płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracowników. Co ważne, powinien regulować te składki w wyznaczonym czasie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego skutki i uregulować odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z zaliczką, która nie została zapłacona w terminie. Gdy płatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, regulowana po terminie kwota powinna być podwyższona o należne odsetki za zwłokę.