Tag Archives: AC

Obowiązki jak również ulgi obywateli na gruncie polskiego prawa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, narzuca na pracodawcę powinność regulowania składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracowników. Co ważne, musi regulować te składki w wyznaczonym czasie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego konsekwencje i zapłacić odsetki za zwłokę. Zaległość fiskalna to podatek wraz z ratą, która nie została zapłacona w czasie określonym przepisami. Gdy podatnik nie dotrzyma określonego ustawą terminu, wpłacana po terminie składka musi być podwyższona o należne odsetki za zwłokę.

Gdy potrzeba nam auta tymczasowo w mieście Rzeszów szereg wypożyczalni samochodów oferuje nam pomoc

Samochód jest dla wielu ludzi niezbędnym środkiem lokomocji. W przypadku, kiedy po kolizji nasze auto zostaje na jakiś czas unieruchomione, posiadamy szansę skorzystać z auta tymczasowego.