Tag Archives: AC

Obowiązki jak również ulgi obywateli na gruncie polskiego prawa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na podatnika powinność regulowania składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracobiorców. Co ważne, powinien płacić te składki w określonym terminie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego rezultaty i uiścić odsetki za zwłokę. Zaległość fiskalna to podatek wraz z zaliczką, która nie została zapłacona w czasie określonym przepisami. Gdy płatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, rozliczana po terminie opłata powinna być zwiększona o należne odsetki za zwłokę.

Gdy potrzeba nam auta tymczasowo w mieście Rzeszów szereg wypożyczalni samochodów oferuje nam pomoc

Samochód jest dla wielu ludzi niezbędnym środkiem lokomocji. W przypadku, kiedy po kolizji nasze auto zostaje na jakiś czas unieruchomione, posiadamy szansę skorzystać z auta tymczasowego.