Tag Archives: akcje

Od pracy podwładnego wiele zależy

Nie od teraz wiemy, iż im znaczniejsze jest zaangażowanie podwładnych w ich zadania, tym wspanialej działa dana firma oraz tym łatwiej jest jej konkurować z innymi firmami o zbliżonej charakterystyce. Dlatego właśnie teraz firmy wymyślają coraz to lepsze metody do motywowania własnych podwładnych, tak aby mieć gwarancję, że będą oni pracowali naprawdę najwspanialej jak umieją.

Wyjaśnienie w paru słowach, jak są wyliczane opcje menadżerskie

W dwudziestym pierwszym wieku kierując spółką warto zadbać o dobrą jakość planów motywacyjnych u kierownictwa. Zwłaszcza nieocenione są tzw. opcje menadżerskie, czyli wynagrodzenie kierownictwa opierające się na działaniu w wieloletnich planach motywacyjnych.