Tag Archives: akcje

Od pracy podwładnego wiele zależy

Nie od teraz wiadomo, iż im znaczniejsze jest zaangażowanie pracowników w ich zadania, tym wspanialej działa konkretna firma i tym łatwiej jest jej konkurować z innymi firmami o zbliżonej charakterystyce. Dlatego właśnie teraz przedsiębiorstwa wymyślają coraz to nowsze metody do zachęcania swoich pracowników, tak żeby posiadać gwarancję, że będą oni pracowali naprawdę najwspanialej jak potrafią.

Wyjaśnienie w paru słowach, jak są wyliczane opcje menadżerskie

W dzisiejszych czasach kierując przedsiebiorstwem należy postarać o świetną jakość planów motywacyjnych u zarządów. Nadzwyczaj istotne są tzw. opcje menadżerskie, czyli wynagrodzenie zarządu opierające się na działaniu w wieloletnich planach motywacyjnych.