Tag Archives: aktuariusze

Z czego powstaje zalecenie utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?

Obowiązek posiadania rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wprowadza na jednostki obowiązek tworzenia biernych wyliczeń międzyokresowych kosztów na rzecz pracujących, i na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze ukazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.