Tag Archives: aktuariusze

Z czego powstaje zalecenie utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?

Konieczność posiadania rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wciela na przedsiębiorstwa przymus tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na rzecz zatrudnionych, także na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.