Tag Archives: aktuariusze

Z czego powstaje zalecenie utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?

Zalecenie tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wypływa z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wciela na przedsiębiorstwa konieczność dokonywania biernych wyliczeń międzyokresowych wydatków na rzecz pracujących, i na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze pokazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.