Tag Archives: atmosfera

Team coaching, jak wzmocnić produktywność oraz komunikację w zakładzie pracy

Często daje się słyszeć opinie, iż zespół przypomina wielogłowego smoka, w którym indywidualne jednostki stanowią określone głowy, zaś wspólnie – składają się na jeden, mocny, energicznie funkcjonujący organizm. Aby z grupy pracowników powstał jeden, mocny zespół, narodziło się pojęcie team coaching.