Tag Archives: atmosfera

Team coaching, jak wzmocnić produktywność oraz komunikację w zakładzie pracy

Nierzadko daje się słyszeć opinie, iż zespół ma postać wielogłowego smoka, w którym poszczególne jednostki stanowią określone głowy, jednak wspólnie – składają się na jeden, mocny, energicznie funkcjonujący organizm. Aby z grupy osobnych jednostek powstał jeden, kreatywny zespół, narodziło się pojęcie team coaching.