Tag Archives: atmosfera

Team coaching, jak wzmocnić produktywność oraz komunikację w zakładzie pracy

Często daje się słyszeć opinie, iż zespół ma postać wielogłowego smoka, w którym odrębne jednostki stanowią określone głowy, zaś razem – tworzą jeden, silny, skutecznie działający organizm. Aby z grupy osobnych jednostek powstał jeden, kreatywny zespół, narodziło się pojęcie team coaching.