Tag Archives: audytor

Audyt w Warszawie

Jeżeli zauważasz, że w twoim przedsiębiorstwie coś nieprawidłowego dzieje się z kondycją finansową, to nie czekaj i opłać audytorów, którzy przeprowadzą wewnątrz kompleksowy audyt finansowy. Jest to dokładnie zweryfikowanie finansów przedsiębiorstwa przez grupę dobrze przygotowanych audytorów. Będą poszukiwać oni różnych uchybień i złych operacji, które zatwierdzili twoi zatrudnieni.

Audyt zewnętrzny – przez kogo może być wykonany?

Auditing zewnętrzny wykonywany jest przez niezależnych biegłych rewidentów od sprawdzanego podmiotu. Audyt musi być przeprowadzany przez osoby, które posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych. Auditing zewnętrzny może być realizowany przez firmy audytorskie a także niezależne instytucje, wszystko zależy tak naprawdę od tego, który podmiot będzie poddawany audytowi.