Tag Archives: aut

Jak rozwiązywać przeróżne kłopoty związane z terminologią ZUS-u.

W obecnych czasach załatwienia skomplikowanych formalności może w większości wypadków spowodować znaczące problemy wielorakimi petentom. Aby unikać kłopotów lub nawet kar za źle wypełnione dokumenty trzeba jest znać charakterystyczny żargon oraz terminy, jakimi posługują się niektóre urzędy, takiego rodzaju jak choćby ZUS.