Badania marketingowe – 15 lat doświadczenia gwarantuje sukces

images
Kilkanaście lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i testy satysfakcji w grupę splatających się usług i korzyści. Pracujemy dla najpopularniejszych przedsiębiorstw, wdrażając kompleksowe testy jakości obsługi konsumenta. Co miesiąc realizujemy tysiące badań Tajemniczy Klient, badania standardów obsługi, analiz form komunikacji, badań mystery shopper konkurencji, umożliwiających porównanie firmy, by poznać ich silne i słabe strony oraz okazje i ryzyka pod kątem możliwości bezpośrednich rywali.

SecretClient to metoda badania jakości obsługi klienta mystery shopper, przeprowadzana w trakcie wizyty w placówkach sprzedaży lub innych jednostkach obsługi kontrahenta. Tajemniczy Klient – specjalnie dobrany agent Mystery Shopping – więcej na , obejmujący wyobrażenie o ustalonej grupie docelowej klientów, sprawdza ustalony zakład, punkt obsługi, placówkę i przeprowadza opracowane scenariusze. Mystery Shopping bada przebieg obsługi, jej długość i jakość w stosunku do przyjętych standardów, sposób zaprezentowania oferty, zdolność rozróżnienia potrzeb konsumenta i rozwiania jego niepewności. Analizie mogą być podległe także: umiejętności pro-sprzedażowe, dostępność materiałów POS, schludność i porządek na terenie placówki.

Dodatkiem do sprawdzenia jakości obsługi jest powiązanie wizyt Mystery Shopping z testem ścieżek komunikacji SecretContact. Tajemniczy Klienci kontaktują się z przedsiębiorstwem korzystając z dostępnych ścieżek komunikacji, jak np. telefon, poczta tradycyjna i elektroniczna, serwisy społecznościowe, fora internetowe, strony www (mysteryweb). Tajemniczy Klient sprawdza jakość i czas kontaktu z przedsiębiorstwem, infolinią, biurem obsługi, serwisem, sposób reagowania na potrzeby i pytania klienta, przyjazność, przestrzeganie standardów, łatwość uzyskania informacji itp.

Pieniądze
Autor: AMagill

Oferta SecretClient zawiera również badania podmiotów programu lojalnościowego, partnerskiego, konkursu lub promocji. Podkreśla mocne i słabe strony akcji, szanse rozwoju i ryzyka, pomaga w sformułowaniu właściwej taktyki wynagradzania, komunikacji, kreacji oraz katalogu nagród. Periodyczne sprawdzenia realizowane w trakcie realizacji działania pomagają w utrzymaniu motywacji objętych programem i pozwalają kontrolować czy pracownicy zależni właściwie wykorzystują te działania jako narzędzie wsparcia sprzedaży.

Nasza firma realizuje audyty Mystery Shopping B2C i B2B dla instytucji finansowych, aptek, sieci sklepów, hurtowni, doradców finansowych, salonów meblowych i samochodowych, przedsiębiorstw turystycznych, dla branży spożywczej, FMCG, chemicznej, finansowej, farmaceutycznej, budowlanej, sanitarnej, paliwowej, nowych technologii, telekomunikacyjnej, transportowej i wielu innych.

Wyniki testów SecretClient mogą być dostępne już w czasie trwania badania w systemie on-line. Przynosi to wiele wartościowych wniosków, solidnych podstaw do doskonalenia firmowych standardów obsługi. Pomagają w motywacji i tworzeniu programów szkoleń. System raportowy umożliwia łatwą analizę kwestionariuszy, zdjęć, filmów wideo itp., oraz przejrzyste raportowanie całości lub wybranych obszarów objętych kontrolą przez całą dobę. Oprogramowanie zawiera wiele narzędzi analitycznych oraz graficzną prezentację rezultatów. Dostęp do rezultatów ma miejsce na różnych poziomach uprawnień, spójnych z hierarchią firmy. Pomaga to dzielić się wiedzą i wynikami badań z licencjonowanymi menedżerami (zobacz więcej info) średniego szczebla, kierownikami regionalnymi, grupami sprzedawców.

Zespół: klienci cenią naszą firmę za wieloletnie doświadczenie, zespół etatowych koordynatorów i własną sieć przeszło 60 tys. mystery shopperów obecnych nie tylko w dużych skupiskach miejskich, lecz również w setkach mniejszych miejscowości. Taka siatka wpływa na czas wykonania oraz mobilność realizacji badań mystery shopping, a także zmniejsza koszty dojazdów. Audytorzy są objęci specjalnym systemem nadzorczym i budowy lojalności.

Wartością dodaną SecretClient jest dostęp do opinii setek tysięcy nabywców dóbr i usług wewnątrz Programu Jakość Obsługi – więcej na oraz aktualne informacje nt. konkurencji wg branż. Dzięki synergii z Programem Jakość Obsługi, przygotowujemy bardziej „z życia wzięte” scenariusze badań mystery shopping, oparte o rzeczywiste przeżycia prawdziwych klientów, partnerów, pośredników.
Źródło: www.secretclient.com

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes