Tag Archives: BHP

O firmowe narzędzia trzeba dbać

Gdy wybieramy się do fryzjera albo kosmetyczki to wierzymy w to, że wszystko, co będzie używane do pracy z nami będzie sterylnie czyste. Owszem może to nie za każdym razem są zabiegi, które doprowadzają do głębszego kontaktu ze skórą, jednak nikt nie chciałby po wizycie w którymkolwiek gabinecie dostać jakiegoś uczulenia lub czegoś gorszego. Dlatego tak istotne jest, żeby gabinety fryzjerskie i kosmetyczne miały sterylizator kosmetyczny.

Jak we właściwy sposób zarządzać firmą?

Na konkretne zarządzanie działalnością gospodarczą wpływa kilka ważnych czynników. Każdy z nich musi być ze sobą konkretnie połączony. Służy temu zintegrowany system zarządzania. W konkretnej działalności gospodarczej funkcjonują trzy systemy zarządzania: zarządzanie bezpieczeństwem pracy, przyrodą i oczywiście jakość. Systemy te nie są w stanie działać osobno, muszą być ze sobą złączone w jedne system. Aby to zrealizować utworzony został zintegrowany system zarządzania.

Ekwiwalent za czyszczenie odzieży roboczej oraz skierowanie na badania lekarskie – co dobrze jest mieć na uwadze?

Na zatrudniającym, ale również na pracowniku, ciążą rozmaite obowiązki. Wśród nich wymienić musimy ekwiwalenty dotyczące odzieży roboczej oraz badania lekarskie. Swoistość niektórych stanowisk wiąże się z tym, że pracownik nie realizuje swojej pracy we własnym ubraniu. Celem jest uniknięcie jego zniszczenia czy też zabrudzenia.

Scc, system zarządzania jakością iso w organizacji

Każda pracująca osoba rozumie, że szef musi zapewnić jej odpowiednie warunki pracy, mówią o tym zasady BHP. Ale w dzisiejszych czasach mówi się też o scc, czyli certyfikacie, którego zadanie to zmniejszenie wypadków w przedsiębiorstwach. Jest to skontrolowanie systemu zasad i norm , które obowiązują w firmie.