Tag Archives: BHP

Scc, system zarządzania jakością iso w organizacji

Każda pracująca osoba wie, że szef jest zobowiązany zapewnić jej właściwe warunki pracy, jest to zapisane między innymi w zasadach BHP. Ale w obecnych czasach mówi się też o scc, czyli certyfikacie, który ma za zadnie zmniejszyć liczbę wypadków w przedsiębiorstwach. Jest to sprawdzenie systemu zasad i norm , które obowiązują w firmie.

Jak we właściwy sposób zarządzać firmą?

Na konkretne zarządzanie firmą wpływa kilka ważnych czynników. Każdy z nich musi być ze sobą odpowiednio połączony. Służy temu zintegrowany system zarządzania. W każdym przedsiębiorstwie działają trzy systemy zarządzania: zarządzanie bezpieczeństwem pracy, środowiskiem i dbanie o jakość. Systemy te nie są w stanie działać oddzielnie, muszą być ze sobą zespolone w jedne system. Aby to przeprowadzić utworzony został zintegrowany system zarządzania.

O firmowe narzędzia trzeba dbać

Gdy idziemy do fryzjera albo kosmetyczki to liczymy na to, że wszystko, co będzie używane do pracy z nami jest zdezynfekowane. Chociaż zapewne to nie zawsze są zabiegi, które doprowadzają do głębszego kontaktu ze skórą, jednak nikt nie chce po wizycie w którymkolwiek gabinecie dostać jakiegoś uczulenia lub czegoś gorszego. Dlatego tak istotne jest, żeby gabinety fryzjerskie i kosmetyczne miały sterylizator kosmetyczny.

Ekwiwalent za czyszczenie odzieży roboczej oraz skierowanie na badania lekarskie – co dobrze jest mieć na uwadze?

Na zatrudniającym, ale również na pracowniku, ciążą rozmaite obowiązki. Wśród nich wymienić musimy ekwiwalenty dotyczące odzieży roboczej oraz badania lekarskie. Swoistość niektórych stanowisk wiąże się z tym, że pracownik nie realizuje swojej pracy we własnym ubraniu. Celem jest uniknięcie jego zniszczenia czy też zabrudzenia.