Tag Archives: budżetem

Aktualnie dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowią najkorzystniejszą formę wsparcia, podobnie jak finansowanie inwestycji

Sporo przedsiębiorstw, jakie zaistniały w ostatnich czasach opiera swoje zalążki na ciężkiej drodze związanej z uzyskaniem wsparcia finansowego. Jest to wywołane w szczególności tym, że firmy te zakładali młodzi ludzie, którzy dzięki własnej inwencji i wiedzy byli w stanie urzeczywistnić swój biznesplan.