Tag Archives: celnik

Kilka ważnych informacji o tym, jak najlepiej dokonać odpraw celnych w innym kraju unijnym.

Praktycznie każda firma rozliczać się musi z urzędem skarbowym. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności może to być łatwe policzenie podatków, ale też bardziej skomplikowane w przypadku prowadzenia działalności importowej czy eksportowej. W szczególności w tym ostatnim przypadku firmy mają szereg różnych formalności do wykonania, bowiem dochodzi jeszcze cała odprawa celna.