Tag Archives: celnik

Kilka ważnych informacji o tym, jak najlepiej dokonać odpraw celnych w innym kraju unijnym.

Każda firma rozliczać się musi z urzędem skarbowym. Zależnie od charakteru działalności, którą się prowadzi może to być proste policzenie podatków, ale też bardzo skomplikowane w przypadku prowadzenia działalności eksportowej lub importowej. Szczególnie w tym ostatnim przypadku firmy będą miały liczne formalności do wykonania, gdyż będzie jeszcze dochodzić kompleksowa odprawa celna.