Co koniecznie trzeba znać, pragnąc się właściwie wywiązać z rozliczenia corocznego ze Skarbowym Urzędem?

pieniądze wkładane do koperty
Nowy rok przynosi kolejne podatkowe zmiany. Wśród takich zmian się znajduje zmiana właściwości skarbowego urzędu dla celów VAT. Część podatników zostanie zobowiązana do zmienienia obecnego Skarbowego Urzędu.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma także znaczenie dla podania właściwego bankowego rachunku, na gdzie potrzeba odprowadzać podatek. Bowiem każdy bez wyjątku Skarbowy Urząd ma dedykowany bankowy rachunek, w przeciwieństwie do rachunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściwość Urzędów Skarbowych zobacz Oferta Amilado pełną ofertę na tej stronie regulowana jest w ordynacji podatkowej. Jeśli przepisy ustawy podatkowej nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się na podstawie miejsca zameldowania lub adresu siedziby podatnika.

faktura vat
Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Potrzeba również pamiętać o możliwości wystawiania faktur na podstawie pokazanego paragonu. Jeśli dany sklep ma kasę fiskalną, to kupujący, który prowadzi gospodarczą działalność musi dostać paragon. Zatem faktura na podstawie paragonu ciekawa historia powinna być od razu wystawiona. Zdarza się czasem tak, iż przedsiębiorca dopiero po jakimś czasie uzmysławia sobie, że potrzebuje otrzymać fakturę na pozyskany jakiś czas temu towar. Podatkowa ordynacja mówi, iż faktura na podstawie paragonu powinna być zrobiona na żądanie klienta. Aczkolwiek po upływie 3 miesięcy nie ma już tego typu obowiązku. Z kolei ustawa o VAT jak również rozporządzenie dotyczące fakturowania mówi o konieczności wystawiania faktur w czasie do siedmiu dni od świadczenia usługi bądź wydania klientowi towaru. W rzeczywistości pierwszą regułę stosuje się dla odbiorców indywidualnych zaś drugą w przypadku przedsiębiorców oraz ludzi którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Rozliczając się corocznie z Urzędem Skarbowym koniecznie trzeba również pamiętać, że od podstawy opodatkowania (dochodu) da się przeprowadzić odliczenie składek ZUS – zobacz szczegóły. Takiemu odliczeniu podlegają składki opłacone w podatkowym roku bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe jak również (zobacz zobaczysz tu) wypadkowe i osób współpracujących.

Odliczenie składek ZUS da się dokonać, w sytuacji, gdy zostały one potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu który podlega opodatkowaniu.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes