Co się dzieje z mieniem odebranym od dłużnika przez komornika? – kilka przydatnych informacji w tym obszarze

for sale
Przejście mienia na stronę komornika nie jest dziś rzadkością. Łamiący prawo i interesy innych dłużnicy tracą przez swoje postępowanie mienie – od pojedynczych sprzętów po całe mieszkania. Przedmioty, które przeszły do komorników mogą zostać oddane pod licytację, której szczegóły są udostępniane do publicznej wiadomości.

-> zobacz przykłady’ title=’Młotek sędziego’ style=’margin:7px;’/>
<div class=
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Przedmioty, które zajął komornik, a które nie zostały oddane do obrotu w handlu, podlegają publicznym licytacjom. Nie wszystkie przejęte własności rzecz jasna mogą być oddane do obrotu i oddane stosownemu przedsiębiorcy. Kiedy tak jest lub po prostu nie mają możliwości wyprzedaży, na wierzycielski wniosek komornik Goleniów przekazuje własności na licytacje.

Są to decyzje instytucji komorniczych – to w ich gestii leży ustalenie konkretnego sposobu zbycia rzeczy. Strony kancelarii komorniczych w większości miast zawierają ogłoszenia, bogate w szczegółowe informacje i kwoty licytowanego mienia. Wykazują one licytacje tego mienia, które w danej chwili znajduje się w posiadaniu komornika. Na obwieszczeniu o licytacji własności przeczytamy, poza takimi szczegółami jak miejsce i godziny licytacji, również cenę wywoławczą, dane osobiste komornika czy numery kont do dokonania przelewu za mienie. Nie jest przy tym ważne czy licytacje dotyczą samochodu, większej nieruchomości czy budynku przemysłowego – .

Wytyczne postępowania z przejętym mieniem przez komorników reguluje kodeks cywilny. Najważniejsze przepisy w tej sprawie nowelizowano przez kilka dobrych lat. W tej chwili pewnym sposobem przeglądu własności komornika oddanych do licytacji jest sprawdzenie lokalnych i centralnych stron komorniczych. Największą z nich jest strona Przejrzymy tam sporo obecnych licytacji, oddzielne dla posiadłości, oddzielne dla ruchomości (czyli innych dóbr materialnych). Jak to w przypadku rozbieżnych licytacji, widełki kwotowe są ogromne – od kilkunastu złotych do całych milionów: .

Ceny mienia przejętego przez komornika, ustala rzeczoznawca. Przepisy Kodeksu Cywilnego ustalają cenę wywołania w pierwszym terminie publicznej licytacji na trzy czwarte ceny szacunkowej. Brak ofert w tym terminie skutkuje obniżeniem ceny wyjściowej do 50 procent wartości oszacowanej na początek.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes