Co należy wiedzieć o przechowywaniu danych? Parę niezbędnych informacji

kable sieciowe
Przechowywanie danych, a szczególnie danych osobowych objęte jest zapisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z przytoczoną ustawą nasze dane osobowe muszą być prawidłowo gromadzone oraz przechowywane. Przepisy wskazanej ustawy regulują również, na jakich zasadach te dane mogą być udostępniane.

Każdego dnia
dokumenty
Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com

na terenie naszego kraju tworzone są setki rozmaitych dokumentów. Wiele z nich ma klauzulę, że wyrażamy zgodę na przechowywanie danych. Podpisanie się pod wskazaną klauzulą oznacza, że zgadzamy się nie tylko na ich przechowywanie, ale także na może być przeprowadzana statystyczna analiza danych. Jeśli chcesz przeczytać więcej obowiązkowo zobacz . Tworzenie baz danych jest wymagane między innymi do celów statystycznych – sprawdź to. Tworzenie baz danych wykonywane jest przez wiele podmiotów. Taki obowiązek mają na przykład sklepy działające w sieci. Należy pamiętać, że nawet po podpisaniu klauzuli o przechowywaniu oraz udostępnianiu naszych danych osobowych mamy prawo w dowolnej chwili otrzymać do nich dostęp. Można także zażądać, by dane (zobacz wprowadzanie danych) te zostały zmienione lub nawet usunięte z bazy danych. Takie prawo zapewnia nam przytoczona we wstępie ustawa o ochronie danych osobowych.

praca przy komputerze
Autor: Hywell Martinez
Źródło: http://www.flickr.com
Różnego rodzaju dane (zobacz administrowanie danymi osobowymi) gromadzą chociażby urzędnicy administracji publicznej. Analizy danych, które zbierają są im potrzebne do realizowania swoich codziennych obowiązków. Analiza statystyczna bardzo często przeprowadzana przy użyciu narzędzia, którym jest Excel. Więcej dodatkowych informacji znajdziesz na tej stronie . Wspomniana analiza statystyczna stosowana jest w najróżniejszych dziedzinach naszego życia. Stosuje ją między innymi mnóstwo gałęzi nauki.

Podstawowym narzędziem w tym wypadku są ankiety. Zrodziła nawet oddzielna nauka, zajmująca się analizą danych. Nauka to znana wielu z nas statystyka. Zajmuje się ona badaniem bardzo różnych problemów, w tym między innymi problemów socjologicznych i ekonomicznych. Większość z nas zetknęła się z badaniami statystycznymi chociażby podczas mającego miejsce ostatnio spisu powszechnego. Statystyka posługuje się w swoich badaniach bardzo wieloma metodami. Dzieli się na trzy podstawowe działy. Jednym z nich jest statystyka opisowa, która stosuje kilka technik do przeprowadzania badań.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes