Coraz większa wagę przykłada się do gospodarowania zasobami ludzkimi. Co to w sumie jest?

human resources
Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (z angielskiego Human Resources Management) zawiera zestaw aplikacji które mogą posłużyć menadżerom do zrobienia zadań związanych z personelem. W aktualnym świecie koszt przedsiębiorstwa będą stawiać zasoby ludzkie (ZL).

human resources
Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Są one znaczącym kapitałem, w którego inwestycja przynosi bardzo dużo zysków. Patrząc na takie podejście na pewno rozwijała się polityka zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), która określa cele, metody oraz wyzwania, jakie powinny spełniać doskonale działające przedsiębiorstwo.

W literaturze stosowane jest też pojęcie „zarządzanie kadrami”, pod którym musimy rozumieć zestaw działań (decyzji) powiązanych z ludźmi, nakierowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) zatrudnionych. Przedmiotem zainteresowania funkcji personalnej w tym ujęciu są ludzie jako podmioty sprawcze w osiąganiu celów indywidualnych i organizacyjnych, a więc pracownicy pod względem ilości i jakościowym, ich zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji, osiągane wyniki oraz ukierunkowania tych zmiennych.

Kolejnym znanym terminem jest „gospodarka zasobami ludzkimi”, które definiuje się jako działanie organizacji nastawione na przyciągnięcie, rozwijanie i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

firma
Autor: Martin Lang
Źródło: http://www.flickr.com
Systemami wspomagającymi zarządzanie zasobami ludzkimi są przykładowo systemy zarządzania wypłatami a także związane z nimi systemy zarządzania wynikami pracowników (EPM), są kluczowymi komponentami szerokiego spektrum aplikacji rozporządzania kompetencjami. Wspomniane aplikacje są używane przez ekspertów działu hrm, przy ocenianiu efektów zatrudnionych a także zdobyciu używania kompetencji.

Spodobał Ci się zaprezentowany wpis? Jeśli tak, zgłąb użyteczne zagadnienia, jakie z pasją zaprezentowaliśmy w najnowszym artykule (https://www.eccoholiday.com/wakacje-samolotem/hiszpania/costa-brava/europa-splash-spa/).

Systemy zarządzania wynagrodzeniami zapewniają modelowanie wynagradzania pracowników zgodnie z ich kompetencjami i wynikami; są też wykorzystywane jako narzędzie strategiczne dla utrzymania istotnych dla firmy kompetencji.

Systemy zarządzania programami motywującymi, określane również jako systemy zarządzania przychodami działu sprzedaży, są używane przez kierownictwo działu sprzedaży do zarządzania i prognozowania środków przeznaczonych na prowizje i pozostałe motywatory oraz do dogrywania strategii typu „zapłata za pracę” z punktami korporacyjnymi.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes