Czym jest i które firmy mogą skorzystać wsparcie finansowe de mini minimis?

Finanse małych firm
Fraza pomoc de minimis jest to forma pomocy dla firm. Wspomaga rozwijanie się firm w naszym kraju oraz w innych krajach. Taka pomoc jest z perspektywy prawa niewielka, o małych rozmiarach.

Finanse małych firm
Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Istotnym jej warunkiem jest niewielkie wsparcie finansowe. Wsparcie przedsiębiorstwa nie może stać się wsparciem konkurencji firm, nie powinno zwiększać możliwości firmy na rynku. Jest to główny wśród elementów pomocy publicznej. Firma może skorzystać na przykład z wielu opcji dotacji na prowadzoną działalność. Przedsiębiorcy korzystając z wsparcia de minimis także mają możliwość być zwolnieni z z płatności podatków.

Ile wynosi pomoc de minimis i do czego przedsiębiorstwo może ją wykorzystać?

Pomoc finansowa tego typu to kwota 200 000 euro na 3 lata – kwota taka dotyczy wielu rynków z wyjątkiem transportu drogowego, gdzie kwota ta wynosi już 100 000 euro. Przedsiębiorstwo może wesprzeć swą działalność w ramach tej pomocy w czynnościach takich jak między innymi: rozpoczęcie i uruchomienie swej działalności, zakup usług doradztwa, inwestycje w usługi szkoleniowe oraz przystosowanie miejsc w jakich to mają odbywać się owe szkolenia, jak również zakup a dodatkowo leasing urządzeń oraz programów komputerowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń.

Które przedsiębiorstwa mogą użyć pomocy de minimis?

Pomoc de minimis jest opcją wspomagania dla wszystkich sektorów działalności, włączają się w nią wszystkie sektory gospodarcze (finansowa pomoc (bialystok-adwokat.pl/)). Forma ta sugeruje, iż każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać.

Bywają jednak pewne sytuacje w jakich ten rodzaj wsparcia jest niedopuszczalny między innymi gdy firma chce użytkować pieniądze na wsparcie produktów polskich, gdy wsparcie to wpłynie w niekorzystny sposób na towary sprowadzane z innych krajów. Wyłączone są z niej firmy prowadzące działalność związaną z węglem kamiennym a także rybołówstwem. Dodatkowo firmy pozostające w trudnej sytuacji materialnej nie mają sposobności wykorzystania takiej opcji wsparcia.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes