Tag Archives: daniny

Egzekucja z żądań na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego trasata uskutecznione jest z momentem doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobligowany będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starcza zatem wiedza wierzyciela, iż trasat może w konkretnym banku mieć rachunek .

Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym trasata

Zajęcie rachunku bankowego trasata zrealizowane jest z momentem doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobligowany jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starcza zatem informacja wierzyciela, iż dłużnik może w danym banku prowadzić rachunek bankowy.