Tag Archives: daniny

Egzekucja z żądań na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego trasata zrealizowane jest z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowany będzie zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Wystarcza zatem wiedza wierzyciela, że trasat może w danym banku posiadać rachunek .

Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym trasata

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika wykonane zostaje z momentem doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowany będzie zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starcza więc informacja wierzyciela, iż trasat może w konkretnym banku mieć rachunek bankowy.