Tag Archives: daniny

Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym trasata

Zajęcie rachunku bankowego trasata wykonane jest z chwilą doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązany będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starczy zatem wiedza wierzyciela, iż dłużnik może w konkretnym banku mieć rachunek .

Egzekucja z żądań na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego trasata dokonane jest z chwilą doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązany jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela skrupulatnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza zatem informacja wierzyciela, iż dłużnik może w konkretnym banku mieć rachunek .