Tag Archives: demontaż

Jak dobrze wykonać roboty rozbiórkowe, żeby nie zagrażały zdrowiu?

Z robotami rozbiórkowymi i demontażami wiąże się szereg różnych niebezpieczeństw wynikających ze sposobu ich przeprowadzania i umiejscowienia. Dlatego teren, na którym mają być przeprowadzone musi być odgrodzony i oznakowany znakami ostrzegającymi. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie specjalnej dokumentacji projektowej. Najczęściej prowadzone są ręcznie przez zwalanie oraz wyburzanie oraz przez demontaż.