Tag Archives: demontaż

Jak dobrze wykonać roboty rozbiórkowe, żeby nie zagrażały zdrowiu?

Z robotami rozbiórkowymi i demontażami wiąże się mnóstwo różnych niebezpieczeństw wynikających ze sposobu ich wykonania i lokalizacji. Dlatego miejsce, na którym mają być przeprowadzone powinien być ogrodzony i odpowiednio oznakowany znakami ostrzegawczymi. Roboty rozbiórkowe powinny być robione na podstawie specjalnej dokumentacji projektowej. Zwykle robione są ręcznie przez zwalanie oraz burzenie i przez demontaż.