Dobór dobrego blankietu

rozliczanie PIT
Dobór dobrego formularza do rozliczenia swoich dochodów nie zawsze jest prostą kwestią. Niekiedy wystarczy nam jeden formularz, a bywają przypadki, że z wyjątkiem trzech podstawowych formularzy jesteśmy zmuszeni dostarczyć również kilka załączników. Druk PIT 28 zapełniają obywatele rozliczający swoją aktywność gospodarczą.

Żeby móc rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 trzeba do 21 stycznia poinformować organ skarbowy o rozliczaniu się w formie ryczałtowej. W przypadku zapoczątkowania aktywności gospodarczej, decyzję rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym należy przedłożyć w dniu otwarcia działalności i przed otrzymaniem pierwszego dochodu.

W przypadku wynajmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, również umów o analogicznym charakterze, zawiadomić nie dalej niż do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zdobyło się zysk, o pozyskaniu przychodu – więcej o tym.

Zaintrygował Cię ten tekst? Jeżeli tak, to sprawdź poza tym szczegóły pod źródłem (http://www.magdalenagrzeskowiak.pl/okancelarii/prawo-karne-i-postepowanie-karne.html). Poznasz wtedy ponadto dokładniejsze dane związane z taką tematyką.

Jeżeli osoba nie wypełni takich założeń, skutkuje to utratą możliwości rozliczenia się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możności skorzystania ze wszystkich udogodnień, które osiągalne są przy rozliczaniu na innych formularzach. Podatnik tworzący PIT-28 nie ma możliwości rozliczać się razem z współmałżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca potomka.

Poszukujesz interesujących wiadomości na ten temat? To świetna chwila, ponieważ został napisany polecany serwis www (http://pazim.pl/), który zawiera istotne informacje na omawiany temat.

Przysługują mu za to inne ulgi, w tym ulga abolicyjna za środki osiągnięte za granicą.

rozliczanie PIT online
Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Poświadczenie podatkowe o wielkości uzyskanego dochodu, wysokości dokonanych potrąceń i zaległego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych winni złożyć w terminie do 31 stycznia kolejnego roku. Przeczytaj więcej o formularzu PIT 28.

Przed rozpoczęciem zrealizowania pit a powinno się mieć na uwadze, że w wypadku, kiedy działalność opodatkowana w formie ryczałtu jest przez współmałżonków, to niezależnie od odmiany, w jakiej to się odbywa, roczne deklaracje PIT-28 przesyła każdy z współmałżonków samodzielnie.

W przypadku, w którym płacący podatki stracił prawo do rozrachunków ryczałtowych, zobligowany jest do złożenia zeznań PIT 36, dopełnionej o PIT28 za okres który poprzedza stratę owego prawa.

Niezłożenie deklaracji w terminie uważane jest jako uchybienie i podlega grzywnie pieniężnej.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes