Tag Archives: doświadczenia

Jak pomniejszyć opłaty w przedsiębiorstwie? Jest na to sposób – outsourcing informatyczny

Outsourcing IT tłumaczy się na przejęciu części lub całości pola działania klienta na obszarze IT. Dzięki temu procesowi producenci mogą się skoncentrować na swoim podstawowym interesie, podwyższając tym samym swoją wyższość konkurencyjną. Umożliwia zoptymalizowanie swoich kosztów operacyjnych przy równoczesnym powiększeniu jakości usług komputerowych. Rozmaitość celów outsourcingu wykazuje, że te cele nie mogą być zredukowane wyłącznie do celów gospodarczych, a w szczególności jak to się popularnie uważa, do zmniejszenia kosztów.