Tag Archives: dziedzina

Wsparcie sprzedaży w firmie

Prowadząc własnym przedsiębiorstwem opartym na zawieraniu i utrzymywaniu relacji z konsumentem, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że taka forma działalności jest, jak statek. Jeden źle obrany kurs i łódź może zatonąć.

Chcesz być menedżerem powinieneś się przeszkolić

Obecnie należy nieźle się namęczyć, by móc czuć się właściwym człowiekiem na odpowiednim miejscu. Z tego powodu szkolenia dla menedżerów stały się czymś bardzo naturalnym. Jeżeli chce się być porządnym menedżerem trzeba szukać szkoleń, które organizuje się w wielu różnych miastach i miasteczkach.

W jaki sposób wygląda biegłe kształcenie Lean Management i do kogo jest ono adresowane?

System lean management jest dzisiaj jedną z bardziej znanych koncepcji kierowania przedsiębiorstwem. Dzięki zastosowaniu owego systemu przypuszczalne jest dawanie Konsumentom wymaganych przez nich rozmaitych wartości o wysokiej jakości przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji oraz minimalnej ilości zasobów. Lean management definiowane jest też jako lean manufacturing, lean 6 sigma czy również lean production.