Tag Archives: dzieło

Program do rozliczania pit

Już obecnie możemy wybrać rozliczenie pitu w internecie, gdzie jest to wchodzącą powoli w standardy opcją. Podatek dochodowy za mijający rok możemy rozliczyć tak online, ale i całkowicie tradycyjnie. Dobrze przygotowane druki można pobrać w internecie na profesjonalnie przygotowanych stronach www, gdzie nie brak też ważnych porad. Druk do rozliczenia pit 37 online w każdym momencie można odnaleźć i ściągnąć na nasz komputer.

Lektura prawa z reguły nie jest przyjemne, ale minimum wiedzy w tym zakresie to zgoła powinność

Termin kapitału początkowego wprowadziły uregulowania tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o emeryturę. ZUS może także liczyć kapitał początkowy niezależnie w dowolnym terminie, przed nabyciem prawa do emerytury. Kapitał początkowy jest ustalany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.