Tag Archives: dzieło

Lektura prawa z reguły nie jest przyjemne, ale minimum wiedzy w tym zakresie to zgoła powinność

Określenie kapitału początkowego wprowadziły zapisy tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z czynników, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych liczy kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o świadczenie emerytalne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także liczyć kapitał początkowy niezależnie w dowolnym czasie, przed nabyciem prawa do emerytury. Kapitał początkowy jest liczony każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.

Program do rozliczania pit

Już obecnie możemy wybrać rozliczenie pitu w sieci, gdzie jest to wchodzącą stopniowo w standardy opcją. Podatek dochodowy za mijający rok może być rozliczany zarówno online, lecz i w sposób tradycyjny. Dobrze przygotowane druki można pobrać w sieci na profesjonalnie przygotowanych stronach internetowych, gdzie nie brak również istotnych porad. Druk przeznaczony do rozliczenia pit 37 online w każdej chwili możemy odnaleźć i pobrać na nasz komputer.