Tag Archives: dzieło

Program do rozliczania pit

Już obecnie możemy wybrać rozliczenie pitu w internecie, gdzie jest to wchodzącą powoli w standard opcją. Podatek za dochód za mijający rok może być rozliczony tak online, jak i całkowicie tradycyjnie. Dobrze przygotowane druki można pobrać w internecie na specjalistycznie przygotowanych stronach internetowych, gdzie nie brakuje też cennych porad. Druk przeznaczony do rozliczenia pit 37 online w każdej chwili możemy wyszukać i pobrać na swój komputer.

Lektura prawa z reguły nie jest przyjemne, ale minimum wiedzy w tym zakresie to zgoła powinność

Termin kapitału początkowego wprowadziły uregulowania tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o emeryturę. ZUS może także liczyć kapitał początkowy niezależnie w dowolnym terminie, przed nabyciem prawa do emerytury. Kapitał początkowy jest ustalany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.