Tag Archives: dzieło

Lektura prawa z reguły nie jest przyjemne, ale minimum wiedzy w tym zakresie to zgoła powinność

Termin kapitału początkowego wprowadziły uregulowania tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o emeryturę. ZUS może także liczyć kapitał początkowy niezależnie w dowolnym terminie, przed nabyciem prawa do emerytury. Kapitał początkowy jest ustalany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.

Program do rozliczania pit

Już obecnie mamy szansę zdecydować się na rozliczenie pitu w sieci, gdzie jest to wchodzącą powoli w standard opcją. Podatek za dochód za mijający rok może być rozliczony tak online, ale i w sposób tradycyjny. Dobrze przygotowane druki możemy pobrać w internecie na profesjonalnie przygotowanych stronach internetowych, gdzie nie brakuje również ważnych porad. Druk przeznaczony do rozliczenia pit 37 online w każdym momencie można odnaleźć i ściągnąć na swój komputer.