Tag Archives: dzieło

Program do rozliczania pit

Już teraz mamy szansę zdecydować się na rozliczenie pitu w internecie, gdzie jest to wchodzącą powoli w standard opcją. Podatek dochodowy za dotychczasowy rok możemy rozliczyć zarówno online, ale i całkowicie tradycyjnie. Dobrze przygotowane druki możemy pobrać w sieci na specjalistycznie przygotowanych stronach internetowych, gdzie nie brakuje także istotnych porad. Druk przeznaczony do rozliczenia pit 37 online w każdym momencie możemy wyszukać i pobrać na nasz komputer.

Lektura prawa z reguły nie jest przyjemne, ale minimum wiedzy w tym zakresie to zgoła powinność

Termin kapitału początkowego wprowadziły uregulowania tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o emeryturę. ZUS może także liczyć kapitał początkowy niezależnie w dowolnym terminie, przed nabyciem prawa do emerytury. Kapitał początkowy jest ustalany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.