Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym trasata

Dług
Zajęcie rachunku bankowego dłużnika przeprowadzone zostaje z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązany będzie zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starczy więc informacja wierzyciela, iż trasat może w konkretnym banku mieć rachunek .

Dobrze jest zatem wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał parę najbardziej popularnych banków. Kopię zajęć egzekutor doręcza także wierzycielowi. Bank zobowiązany jest odpowiedzieć na zajęcie egzekutorowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, wypłacić komornikowi zajętą wierzytelność, jak też określić potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług
Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą jest do wielkości roszczenia głównego wraz z odsetkami i wszelkimi wydatkami powstałymi w biegu procesu a także egzekucji.dalej plisy białołęka plisy białołękaJeżeli na rachunku bankowym mieści się suma przewyższająca kwotę zajęcia, firm (polecamy więcej na stronie) spienięży trasatowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy przeznaczone na pokrycie kredytu bankowego, potencjalnych opłat stałych za prowadzenie rachunku, kwot przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu. Nadto nie podlegają zajęciu kwoty wypłacone dłużnikowi za uposażenie za pracę, taksy oraz pozostałe podatki publiczne. Więcej na

W praktyce zdarza się, że kwota wynagrodzenia za pracę dłużnika już po odliczeniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym. Zdarzają się zatem wypadki, iż 100 procent wynagrodzenia dłużnika podlega egzekucji. W takowym wypadku u pracodawcy dłużnik może złożyć oświadczenie z wnioskiem o wypłatę odliczonego uposażenia do rąk własnych, po czym skierować prośbę do egzekutora o umorzenie egzekucji w zakresie wynagrodzenia za pracę znajdującego się na rachunku . Zobacz

Analogiczną prośbę trasat skieruje do wierzyciela bowiem w praktyce komornik zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, jedynie na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy dłużnikowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym wypadku pożądana być może ugoda z dłużnikiem. W razie gdy z trasatem nie możemy się dogadać, zostaje ściąganie długów na jakiej możemy naszą wierzytelność zbyć.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes