Egzekucja z żądań na rachunkach bankowych trasata

Dług
Zajęcie rachunku bankowego dłużnika zrealizowane jest z chwilą doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązany będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela skrupulatnie numeru rachunku bankowego. Starczy zatem informacja wierzyciela, że dłużnik może w konkretnym banku posiadać rachunek bankowy.

Najlepiej zatem wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał kilka najpopularniejszych banków. Kopię zajęć komornik wręcza również wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, wypłacić komornikowi zajętą wierzytelność, i wskazać potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług
Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą jest do wielkości roszczenia głównego wraz z odsetkami a także wszelkimi wydatkami powstałymi w biegu procesu a także egzekucji. Gdy na rachunku bankowym mieści się kwota przewyższająca sumę zajęcia, Wrocław (polecamy https://www.forsel.pl/wroclaw/terminale-platnicze) spienięży dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy przeznaczone na pokrycie kredytu bankowego, możliwych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, kwot przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu. Ponadto nie podlegają zajęciu sumy wypłacone trasatowi za wynagrodzenie za pracę, taksy jak też pozostałe podatki publiczne.

W praktyce zdarza się, iż kwota wynagrodzenia za pracę trasata już po odliczeniu, zajmowana bywa na rachunku bankowym. Zdarzają się zatem sytuacje, iż 100 % wynagrodzenia dłużnika podlega egzekucji. W podobnym razie u chlebodawcy dłużnik może złożyć oświadczenie z wnioskiem o wypłatę odliczonego wynagrodzenia do rąk własnych, następnie skierować wniosek do komornika o umorzenie egzekucji w obszarze wynagrodzenia za pracę znajdującego się na rachunku bankowym.

Analogiczną prośbę trasat skieruje do wierzyciela gdyż w praktyce egzekutor zareaguje umorzeniem jak wyżej, wyłącznie na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy trasatowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym wypadku (rehabilitacja sportowa wrocław) korzystna być może ugoda z dłużnikiem. W razie gdy z trasatem nie można się dogadać, pozostaje giełda długów na której możemy nasze wierzytelności sprzedać.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes