Tag Archives: ekonomiści

Dużo tematów połączonych z finansami można w prosty sposób odnaleźć w sieci

Obecnie narastające zainteresowanie młodych osób otwarciem własnej firmy potrzebuje od nich ciągłego rozszerzania wiedzy w sferze finansów. Nie da się ukryć, że jest to jedna z istotniejszych dla firmy kwestii, ponieważ od ich prowadzenia uzależniona jest choćby płynność finansowa. Co interesujące, wiele pojęć z tego obszaru da się bez trudu znaleźć w sieci i są one ponadto niezmiernie precyzyjnie opisane.

Sposób na własne mieszkanie

Praktycznie od pół wieku mamy kłopoty z ilością dostępnych mieszkań. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele – od historycznych po ekonomiczne. Powód pierwszy – wiadomo Druga Wojna Światowa. Działania militarne unicestwiły poważną część zasobów lokalowych. Niestety, później nastąpiły czasy, kiedy obowiązujące wtedy założenia ekonomiczne ograniczały budowę nowych lokali. Stawiało się wprawdzie nowe bloki, jednak mało skutecznie. Liczba kwater nie nadążała za potrzebami. I tak już pozostało do dzisiaj, z tym że aktualnie powody takiego stanu rzeczy są nieco inne.