Tag Archives: ekonomiści

Sposób na własne mieszkanie

Praktycznie od pół wieku mamy kłopoty z ilością dostępnych mieszkań. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele – od historycznych po ekonomiczne. Powód pierwszy – wiadomo Druga Wojna Światowa. Działania militarne unicestwiły poważną część zasobów lokalowych. Niestety, później nastąpiły czasy, kiedy obowiązujące wtedy założenia ekonomiczne ograniczały budowę nowych lokali. Stawiało się wprawdzie nowe bloki, jednak mało skutecznie. Liczba kwater nie nadążała za potrzebami. I tak już pozostało do dzisiaj, z tym że aktualnie powody takiego stanu rzeczy są nieco inne.

Dużo tematów połączonych z finansami można w prosty sposób odnaleźć w sieci

Współcześnie rosnące zaciekawienie młodych osób otwarciem własnej firmy potrzebuje od nich ciągłego rozszerzania wiedzy w branży finansów. Nie sposób ukryć, iż jest to jedna z ważniejszych dla firmy kwestii, albowiem od ich prowadzenia uzależniona jest choćby płynność finansowa. Co zajmujące, gro zagadnień z tego obszaru można bez trudu wyszukać w sieci i są one do tego niezwykle precyzyjnie opisane.