Tag Archives: Enterprise

System ERP – skuteczne administrowanie zasobami

System ERP to skrót pochodzący z języka angielskiego. Enterprise Resource Plannig można na polski przełożyć jako Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Chodzi mianowicie o informatyczny system rozmaitych aplikacji, które wprowadzane są ostatnimi czasy do procesów przedsiębiorstwa, bez znaczenia, o jakich jego pionach mowa. System ten swoją działalnością obejmuje całość procesów, które występują w korporacji. Dzięki jego pracy możliwe jest zoptymalizowanie działań na poszczególnych etapach prac.