Tag Archives: Enterprise

System ERP – skuteczne administrowanie zasobami

System ERP to skrót pochodzenia angielskiego. ERP można na język polski przetłumaczyć jako Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Chodzi o informatyczny system aplikacji, które wprowadzane są ostatnio do procesów firmy, bez znaczenia, o jakich jego pionach mowa. System ERP swoim zakresem obejmuje całość procesów, które następują w firmie. Dzięki jego pracy możliwe jest sprawne zoptymalizowanie pracy na konkretnych etapach prac.