Tag Archives: Excel

Liczą podatki, lokaty – kalkulatory internetowe

Teraz staramy się ułatwić sobie prawie wszystko, wydaje się, że codziennie marnujemy wyuczone umiejętności – jak przykładowo liczenie w pamięci.

Co należy wiedzieć o przechowywaniu danych? Parę niezbędnych informacji

Przechowywanie danych, a szczególnie danych osobowych regulowane jest przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z wymienioną ustawą nasze dane osobowe muszą być odpowiednio gromadzone oraz przechowywane. Przepisy przytoczonej ustawy regulują też, jak te dane można udostępniać.