Tag Archives: formularzy

Obowiązki chlebodawcy wobec pracownika

Jednym z wielu blankietów, które muszą zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Tworzony jest przez tych płatników składek, którzy nie są uprawnieni do zapłaty zasiłku, oraz przez płatników, którzy za czas po ustaniu zatrudnienia cedują wypłatę zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika leży odpowiednie zapełnienie druku, w przeciwnym wypadku pozostanie on sprostowany przez ZUS, w efekcie podwyższają bazę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.