Tag Archives: formularzy

Obowiązki chlebodawcy wobec pracownika

Jednym z wielu blankietów, jakie powinni składać pracodawcy jest ZUS Z-3. Sporządzany jest przez tych płatników składek, jacy nie są upoważnieni do zapłaty zasiłku, także przez płatników, którzy za czas po wygaśnięciu zatrudnienia powierzają wypłatę zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika spoczywa właściwe wypełnienie druku, w przeciwnym wypadku pozostanie on poprawiony przez ZUS, w konsekwencji zawyżając bazę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.