Tag Archives: fundacje

Gwarancja kontraktu i IKE – czym są, jakie niosą za sobą walory oraz do kogo są adresowane?

Gwarancja, to znaczy zabezpieczenie kontraktu jest to zobowiązanie składane przez Gwaranta, jaki zapewnia, iż dokona zapłaty ustalonej kwoty w wypadku, kiedy podmiot, za jaki to zabezpieczenie zostało złożone nie wykona poprawnie określonego przedtem zobowiązania czy wcale go nie spełni.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z przychodów to jedyna i rzadka okazja, by móc wesprzeć jakąś organizację małym procentem ze swojego podatku

Każdego jednego dnia nie przejmujemy się nader często by dopomóc finansowo tych najbardziej potrzebujących, ale w momencie, gdy mamy łatwą sposobność tego dokonać, niesłychanie ochoczo otwieramy własne serca.