Tag Archives: fundacje

Gwarancja kontraktu i IKE – czym są, jakie niosą za sobą walory oraz do kogo są adresowane?

Gwarancja, to znaczy zabezpieczenie kontraktu jest to zobowiązanie składane przez Gwaranta, jaki zapewnia, że dokona zapłaty wskazanej kwoty w wypadku, kiedy podmiot, za który to zabezpieczenie pozostało oddane nie wykona słusznie ustalonego najpierw zobowiązania czy całkiem go nie przeprowadzi.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z przychodów to jedyna i rzadka okazja, by móc wesprzeć jakąś organizację małym procentem ze swojego podatku

Każdego jednego dnia nie przejmujemy się nader często by dopomóc finansowo tych najbardziej potrzebujących, ale w momencie, gdy mamy łatwą sposobność tego dokonać, niesłychanie ochoczo otwieramy własne serca.