Tag Archives: fundacje

Gwarancja kontraktu i IKE – czym są, jakie niosą za sobą walory oraz do kogo są adresowane?

Gwarancja, czyli zabezpieczenie kontraktu jest to zobowiązanie tworzone przez Gwaranta, jaki zapewnia, iż dokona zapłaty wskazanej kwoty w wypadku, kiedy podmiot, za jaki to zabezpieczenie zostało dostarczone nie wykona należycie określonego przedtem zobowiązania lub wcale go nie zrealizuje.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z przychodów to jedyna i rzadka okazja, by móc wesprzeć jakąś organizację małym procentem ze swojego podatku

Każdego jednego dnia nie przejmujemy się nader często by dopomóc finansowo tych najbardziej potrzebujących, ale w momencie, gdy mamy łatwą sposobność tego dokonać, niesłychanie ochoczo otwieramy własne serca.