Tag Archives: gruz

Jak dobrze wykonać roboty rozbiórkowe, żeby nie zagrażały zdrowiu?

Z robotami rozbiórkowymi i demontażami wiąże się szereg różnych niebezpieczeństw wynikających ze sposobu ich przeprowadzania i umiejscowienia. Dlatego teren, na którym mają być przeprowadzone musi być odgrodzony i oznakowany znakami ostrzegającymi. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie specjalnej dokumentacji projektowej. Najczęściej prowadzone są ręcznie przez zwalanie oraz wyburzanie oraz przez demontaż.

Jakie sprawy powinno się weryfikować, decydując się na firmę, która zajmuje się wywozem odpadów oraz gruzu?

W każdym domu oraz w zakładzie przemysłowym codziennie tworzone są odpady, jakich trzeba się w stosowny sposób pozbyć. Na osiedlach mieszkalnych o takie kwestie troszczą się spółdzielnie mieszkaniowe, we własnej firmie natomiast należy znaleźć odpowiedni zakład, jaki zdejmie z nas ciężar tego obowiązku. Odpady przemysłowe powinny być wywożone przez specjalną ekipę, jaka w dozwolony sposób je unieszkodliwi oraz usunie.