Hotele pracownicze w Polsce- przeżytek czy przyszłość?

wycieczki
W jakich miastach w Polsce można przenocować w najniższych cenach? W hotelu pracowniczym lub na kwaterze robotniczej. Opłaty za nocleg w hotelach pracowniczych startują się najczęściej od 15 zł, zaś na prywatnych kwaterach robotniczych, wynoszą jedynie 5 zł za jedną noc

.

Jak wiele jest podobnych obiektów? Wystarczy wprowadzić w okno hasło, np. noclegi pracownicze Łódź, bądź kwatery pracownicze Łódź, bądź dowolne inne miasto, aby stwierdzić, że nie brakuje ich obszarze Polski. Jak jest zazwyczaj prognozowane w Polsce istnieje kilkaset hoteli pracowniczych oferujących od kilkadziesiąt do ponad 100 tys. miejsc noclegowych.
weight loss
Autor: Tanvir Alam
Źródło: http://www.flickr.com
Hotel robotniczy, hotel pracowniczy, hotel garnizonowy, dom asystenta, pielęgniarki, lekarza, policjanta, budowlańca, etc. Jakiej nazwy by nie nosiły, obiekty noclegowe tego typu służyły i służą za tymczasowe mieszkania dla grup pracowników. Kwatery pracownicze są w standardzie wyposażenia porównywalne do burs, akademików, czy domów akademickich, a z obiektów otwartej bazy noclegowej, do hosteli. Zazwyczaj oferują one kilkuosobowe pomieszczenia, współdzielone kuchnie, sanitariaty na korytarzu (coraz rzadziej), pokoje integracyjne oraz pralnie. Usługi świadczone w tego typu miejscach zależą od ich charakteru, przeznaczenia i stopnia zamożności zakładu, który je prowadzi. W przypadku hoteli utrzymywanych przez zakłady, to one decydują o opłatach. Standardowo nie są one wysokie. bydgoskie centrum targowo wystawiennicze bydgoszcz – http://www.mojekonferencje.pl/bydgoszcz/bydgoskie-centrum-targowo-wystawiennicze – pracownicze nie zapewniają zwykle sprzątania pokoi, wymiany pościeli, ani posiłków, wliczonych w obejmującą zazwyczaj nie dobę, ale miesiąc, cenę noclegów. To regulamin określa czy w lokalach mogą mieszkać nie tylko pracownicy, ale także ich rodziny.
wycieczki
Autor: Vertex
Źródło: Vertex
Po reformie ustrojowej państwa liczba i rola hoteli pracowniczych znacznie zmalała. Zmienił się rynek pracy, większość zakładów przemysłowych nie potrzebuje dużej liczby pracowników zamiejscowych, ogranicza też katalog świadczeń socjalnych. Spora cześć obiektów została zlikwidowana wydzielona i sprywatyzowana.
Zgoła inaczej ma się sytuacja w przypadku szkół wyższych, gdzie akademiki oraz hotele asystenta niezmiennie pozostają elementem struktury uczelni. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku nauczycieli, wojska, czy policji. Obiekty będące własnością niektórych innych branż, np. hotele pocztowe Poczty Polskiej pełnią aktualnie najczęściej rolę ośrodków wypoczynkowych
.
Interesującym faktem jest to, że w niektórych regionach kraju tworzone są nowe, oczywiście odpowiadające współczesnym standardom, hotele pracownicze. Przykładem jest tu niedawno założona Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której z powodu braku miejscowej siły roboczej, powstały lokale zakładowe.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes