Inspekcja gruntu pod kątem budowy

Fundament pod budowę domu jednorodzinnego
Badania geologiczne gruntu, poprzedzające budowę domu, wykonuje w celu doboru fundamentów a także zbrojenia, natomiast w przypadku projektów gotowych, dopasowania projektu do określonych warunków gruntu.

Wcześniej przygotowywane plany budynków tworzy się zwykle dla gruntu o „wystarczającej nośności”. Jest to przyczyną, dla której też badania i wiercenia geologiczne wykonywane są każdorazowo, a w szczególności na podłożach: torfowych, bogatych w wody gruntowe, pochyłych i zrekultywowanych.

Fundament pod budowę domu jednorodzinnego
Autor: NIOSH

Badania gruntu dokonywane są przez geotechnika producent (zobacz więcej treści na ten temat) geologa – http://www.geopoint-geodezja.pl/. Dokumentacja geotechniczna powstaje na bazie wiercenia w gruncie, które wykonuje się w punktach, w których zostaną usytuowane rogi tworzonej inwestycji. Głębokość odwiertu waha się między trzema a pięcioma metrami. Pobraną glebę bada się organoleptyczne, a do odwiertu wpuszcza się próbniki, przy pomocą ocenia się zagęszczenie poszczególnej warstwy gruntu. Przeciętnie koszt badania nalicza się od 100 centymetrów głębokości. Typowo, badania geologiczne pod budowę domu mieszkalnego, wyceniane są na mniej więcej półtora tysiąca złotych.

fundamenty
Autor: Lafarge Beton
Źródło: Lafarge Beton

Badania geotechniczne dostarczają następujących danych: – wysokość wód gruntowych – może być niski lub wysoki; w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych może być potrzebny drenaż paskowy w celu ochrony piwnicy i fundamentu; – agresywność chemiczną wód gruntowych – jeśli są one umiejscowione wysoko, należy sprawdzić laboratoryjnie czy nie zaszkodzą elementom budowli oddziałując na na beton i stal; – typ ziemi – czyli: gatunek podłoża (rodzime, naturalne schodami (zobacz rzuć okiem) antropogeniczne), podtyp (skalisty, mineralny, organiczny) i spoistość, czyli sypkość; – własności fizykomechaniczne – to zwięzłość poszczególnych niw ziemi, co przekłada się na cechy fizykomechaniczne; – zjawiska zboczowe – wykonuje się dla inwestycji umiejscowionych na skarpach, w okolicy pochyłości, na zboczach i w pobliżu zboczy; inspekcje określają statyczność gruntu, tudzież ryzyko osunięcia i ułatwiają wybrać sposób wzmocnienia podłoża.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes