Tag Archives: integracja

Nieocenione zalety stosowania oprogramowania SAP w firmie

Każdy, kto zarządza swoją firmą bardzo dobrze wie, jaką rolę odgrywa możność sprawnego rejestrowania faktur czy odpowiedni przepływ informacji. Bez świadomości, co w firmie się dzieje trudno podejmować odpowiednie decyzje, a jeszcze trudniej dobrze nią kierować. Dlatego też ciężko zobaczyć dzisiaj większą firmę, która nie posiadałaby zainstalowanego u siebie rozbudowanego oprogramowania ERP.

Engineering IT i business process management w epoce informacji, czyli potęga IT w biznesie.

XXI wiek jest wiekiem potęgi informacji. Świadczą o tym zachowania firm, które wydają gros swojego budżetu na zarządzanie informacją w systemie.