Jak dobrze wykonać roboty rozbiórkowe, żeby nie zagrażały zdrowiu?

Z pracami rozbiórkowymi i demontażami wiąże się szereg różnych zagrożeń wynikających ze sposobu ich wykonania i lokalizacji. Dlatego obiekt, na którym mają być przeprowadzone powinien być odgrodzony i odpowiednio oznakowany znakami ostrzegającymi. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Najczęściej prowadzone są ręcznie przez zwalanie oraz burzenie i przez demontaż.

rozbiórka budynku

Autor: stephen jones
Źródło: http://www.flickr.com
Do głównych zagrożeń pojawiających się podczas prac rozbiórkowych zalicza się uszkodzenie rąk, nóg, lub głowy. Często pojawiają się przypadki uszkodzenia błon śluzowych. Jednak do najbardziej niebezpiecznych zalicza się upadki z wysokości. Toteż trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby roboty rozbiórkowe były jak najbardziej bezpieczne. Przed ich rozpoczęciem bezwarunkowo trzeba odłączyć od danego obiektu sieć gazową, cieplną, wodociągową, kanalizacyjną i przede wszystkim elektryczną (zobacz tutaj). Robotnicy dokonujący demontaż muszą być zaznajomieni z planem prac rozbiórkowych oraz poinformowani o bezpiecznym sposobie jej dokonania.

Wszelkie prace muszą być robione we właściwej kolejności, by usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego osunięcia czy zawalenia się innych elementów konstrukcji budynku. Na każdym miejscu rozbiórki musi znajdować się dziennik robót uwzględniający oznakowanie budynku, datę udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie prac rozbiórkowych, specjalne ekspertyzy, opis środków zabezpieczających wykonanie prac rozbiórkowych.

Oczywiście nie wolno prowadzić prac rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość osunięcia części konstrukcji obiektu poprzez podmuchy wiatru. Rozbiórkowych robót nie można dokonywać przy prędkości wiatru powyżej 10 m/sek. Bezwzględnie zabronione jest przebywanie jakiejkolwiek osoby na niższych kondygnacjach w trakcie rozbiórki (link do strony). W czasie usuwania niepotrzebnego gruzu z rozbieranego budynku trzeba używać pochyłe zsuwnice lub zsypowe rynny. Nie wolno gromadzić gruzu na balkonach, stropach, klatkach schodowych oraz innych konstrukcyjnych częściach budynku.

Zaabsorbował Cię ten tekst? Jeśli tak, to przeczytaj jeszcze ten świetny artykuł (http://prokad.com.pl/drzwi/stolarka-stalowa-przeciwpozarowa/). Przekonaj się, to też okaże się dla Ciebie wartościowe.

Nie można też wyburzać ścian bądź innych części obiektu poprzez podkopywanie oraz podcinanie. W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes