Jak zagwarantować nieustanną dostawę gazu?

gaz
W świetle bieżących wypadków za wschodnią granicą, coraz coraz więcej istotne wydaje się być wybudowanie niezależnego od Rosji systemu dostarczania metanu. Po długich analizach powstał idea, ażeby w Świnoujściu stanął gazoport, w którym statki transportujące gaz ziemny mogłyby zrealizować przeładunek gazu, a ten dalej byłby transportowany bezpośrednio do dystrybutora przy pomocy rurociągu czy we właściwy zbiornik na gaz po czym przewożony w dalszą drogę, ciężarówkami lub też koleją. Taki portowy terminal przeładunkowy mógłby przyjmować metan od rożnych dostarczycieli, co w znaczny sposób wpłynęłoby na bezpieczeństwo gazowe naszego kraju, zatem byłoby to przedsięwzięcie, które pomogłoby nam się asekurować przed potencjalnymi problemami z dostawą gazu z Rosji.

Gaz, palnik
Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Nie jest z pewnością najlepiej uzależniać się od jakiegoś partnera, gdyż wyłączność nie tylko podnosi koszty gazu, ale może również spowodować komplikacje natury politycznej, jak wykazał przykład ukraiński w 2009 roku – zamknięty kurek z gazem jest nie mniej skuteczny jak dywizje czołgów. Wyłączną ochroną przed niepożądanymi ruchami monopolisty – obojętnie czy wschodniego czy zachodniego – jest urozmaicenie źródeł dostaw. Kiedy się ma wielu partnerów o wiele łatwiej jest negocjować warunki umowy, a i zagrożenie ekonomicznej przewagi minimalizuje się praktycznie do zera, tym bardziej iż gaz przywożony jest z dowolnej lokalizacji na świecie, gdyż przywieziony zostaje od partnera przez statki, tak zwane gazowce. Zbiorniki na gaz płynny na tych statkach są chłodzone tak, ażeby przewożona substancja pozostawała w stanie ciekłym. Zatem aby być w wyższym stopniu niezależnym należy pobudować gazoport, który będzie mógł przyjąć taki okręt, a następnie przelać jego zawartość na ląd i sprawić by był użyteczny. Czym z technicznego punktu widzenia jest terminal LNG?

To zbiorniki na gaz płynny w jakich ciekły gaz nagrzewany jest do temperatury w której staje się on z powrotem gazem, wraca więc do swojej zwykłej postaci. Postać płynna zajmuje pojemność sześćset trzydzieści razy mniejszą niż forma lotna, przez co drastycznie wzrasta gęstość energii stąd wielkie ilości gazów mogą być gromadzone w względnie niewielkich pojemnikach. Eksperci twierdzą, że tego rodzaju instalacje do regazyfikacji gazu ziemnego to absolutnie bezpieczne przedsięwzięcie.

Więcej informacji:

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes