W jaki sposób rozumieć nowe zagadnienia mówiące o sferze zatrudnienia oraz nauki? Poniżej krótki poradnik

nowoczesne technologie
Ostatnimi czasy pojawiły się w naszym kraju nowe pojęcia, które na pewno zmieniły naszą rzeczywistość. Już dziś, kiedy słyszymy takie nazwy nie jest to dla nas zaskoczeniem, gdyż są one bardo powszechne oraz występujące w tak dużej ilości miejsc, że nikogo już nie dziwią. Być może jednak powinniśmy parę z nich opisać, aby nie było nieporozumień.

przemysł
Autor: Takuma Kimura
Źródło: http://www.flickr.com
Na początek park przemysłowy. Jest to osobny kompleks nieruchomości, w którego skład można zaliczyć także nieruchomość, gdzie jest infrastruktura techniczna, która pozostała po zamykanym przedsiębiorstwie. Tego typu miejsce jest tworzone na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jedną stroną jest jednostka samorządu danego terytorium, która stwarza możliwości prowadzenia działalności, szczególnie małym i średnim spółkom. To coś innego aniżeli zakład przemysłowy, znany wielu z nas. Kolejnym, dosyć powszechnym, ale przy tym niezbyt zrozumiałym zagadnieniem jest inkubator przedsiębiorczości.

Powiązany artykuł – TEL

To miejsce, którego celem jest propagowanie przedsiębiorczości. W zależności od grupy docelowej można wymienić kilka szczególnych typów takich miejsc. Taka oferta przeznaczona jest głównie do początkujących przedsiębiorstw (małe i średnie przedsiębiorstwa), które dopiero rozpoczynają swoją przygodę na rynku. Lecz również do młodzieży i studentów lub też do podmiotów ekonomii społecznej. Kolejnym ważnym hasłem jest park technologiczny. Jest to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną. Został on stworzony, aby swobodnie odbywał się przepływ wiedzy i technologii między ośrodkami będącymi blisko sfery naukowej a właścicielami firm.

Powiązany artykuł: logistyka (zobacz solitech.pl/pl/logistyka-produkcji.html) logistyka (kliknij https://leaderlogistics.pl/logistyka-kontraktowa/)

W takim miejscu najczęściej są zakładane inkubatory technologiczne. Nazwa park technologiczny jest tożsama z pozostałymi, jakie są używane na całym świecie. Podobne, spotykane najczęściej w literaturze, to park naukowy lub też park badawczy. Definicyjnie jednak ujmując jest to instytucja prowadzona przez specjalistów, ich najważniejszym celem jest promocja innowacyjnej kultury oraz konkurencyjności instytutów naukowo-badawczych. Park taki kieruje procesem przepływu informacji jak również technologi między placówkami naukowymi i firmami. Pomaga także w powstawaniu i rozwijaniu się firm innowacyjnych, jakie oferują możliwość inkubacji oraz wsparcia w procesie tworzenia firm typu spin-off.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes