Jak założyć własną firmę?

Księgowość
Bywa, że trzebaotworzyćwłasnąfirmę i zakończyćwalkę z szefem. Pomysł, dobry plan – i co dalej? Od niedawnawłasnąfirmęda sięz marszuzarejestrować w Internecie.

Sukcesem jest tylkowyjątkowykoncept na działalność, której dotąd nie było w kraju. To zwyklenajtrudniejszezadanie, aleinneproblemytoformalności. Dobrze też walczyć o dotacje unijne. Najprostszedofinansowaniepozwoliprzynajmniej na kupnoniezbędnegowyposażenia. Właściwie słyniemy z biurokracji itrudności w urzędach, jednakterazzakładanie firmyzaczynamy od Sieci: wysyłamyinteraktywnywniosek.

Gdzie się zarejestrować?

Rejestracja firmy odbywa się w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Tennowysystem dla osób fizycznych, które zaczynająprywatnedziałania na rynku – ewidencjonujewszystkiefirmy, gromadzi wiedzę i dane o nich.

Jeślinaszym marzeniem jestdziałalność gospodarcza, trzebazłożyćformularz do CEIDG, z użycieminteraktywnegoformularza. Jednak ci, którzy nie mają takiej możliwości, składajądokumenty w osobiście w urzędzie gminy. Wniosek zgłasza firmę do skarbówki (nadaje NIP) i ZUS-u, służy też jako wniosek o REGON.

Ważne, że taka rejestracja jest darmowa, a działaćmożnazainaugurowaćod razu po zgłoszeniuspółki.

Składki ZUS

Uruchamiającywłasną działalność jest dla ZUS-u ubezpieczonym i płatnikiem, gdyzatrudniapersonel. Bez względu naprzekazanieformularza do CEIDG, obowiązkowo musimywpisać się do ubezpieczeń społecznych. Służą do tego druki ZUS ZUA i ZUS (zobacz zarządzanie czasem) ZZA. Jednakowożmożnaprzekazać je internetowo, jeżeliposiadamypodpis elektroniczny. Poza tymjest także możliwość, by je złożyćosobiściealbodrogą pocztową.

Czy warto startować z własną firmą?

Działalność gospodarcza ma zalety i kojarzy się z swobodą, a to dlatego, że w końcumożnaoddać sięrealizacjidawno przygotowanychkoncepcji. Niestety jest też sporymobowiązkiem i bywa obciążeniem. Z tego powodu, że początkowe lata działalności, związane są z obniżonymi składkami ZUS, nie tak trudnozdecydować się na start własnego biznesu.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes