Jak zdać egzamin na aktuariusza i rozpocząć pracę w tym zawodzie?

aktuariusze pozują do zdjęcia
Zajęcie w zawodzie aktuariusza oznacza prestiż, bowiem przygotowanie do owego zawodu nastręcza zdania wielu egzaminów i wielkiej wiedzy. W Polsce jest to zawód mało popularny, a specjaliści z owej sfery pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i firmach konsultingowych. Aby zdać stosowne testy, należy posiadać dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w obszarze przewinień przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz musi także odbyć dwuletni staż.

aktuariusz
Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Egzamin aktuarialny składa się z czterech niepodległych wobec siebie części, mieszczących sfery matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń personalnych i majątkowych, matematyki finansowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to ogromnie odpowiedzialny, wymagający wielkiego zaangażowania, jednak równocześnie zapewniający mnóstwo zadowolenia fach.

Aktuariusz zajmuje się obliczaniem ryzyka, również wartości aktualnej projektów finansowych, w szczególności takich długoterminowych, albo obciążonych znacznym ryzykiem. To specjalista związany przede wszystkim z gałęzią ubezpieczeniową, reasekuracyjną, kapitałów emerytalnych, także planów emerytalnych. Dziś, aktuariusz to również biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z ogromnej wiedzy z obrębu matematyki finansowej, zajmuje się również ewaluacją przedsiębiorstw i propozycji inwestycyjnych, biznesplanami, a dodatkowo doradztwem transakcyjnym. Zobacz: .

Kompetentne usługi aktuarialne to ogromny zakres usług dla podmiotów spoza rynku aktuarialnego. Eksperci z owego obszaru zajmują się zadaniami związanymi z oceną ryzyka, szacunkiem wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, tematyką programów i funduszy emerytalnych, a również taktyką inwestycyjną.

wycena opcji w czasie pracy
Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to również ocenianie odpowiedzialności wynikających z tytułu specjalnych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom. Są to gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, także deputaty węglowe i sporo pozostałych.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes