Jaka osoba ma możliwość być zwolniony z podatku dochodowego

Osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi skarbowemu od całości osobistych dochodów, bez względu na miejsce miejsca źródeł zysków.

Podatki

Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje które dochody uzyskiwane na terytorium RP podlegają podatkowi (czytaj więcej). Dotyczy to pracy realizowanej na podstawie stosunku firmowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na położenie wypłaty uposażenia . Jeżeli osoba nie zamieszkuje w RP, opłaca podatki tylko od dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od podatku dochodowego od dochodu osiągniętego ze źródeł dochodów położonych za granicą, zwolnieni są uczestnicy personelu agencji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, również różne osoby korzystające z uprawnień i immunitetów dyplomatycznych, bądź konsularnych na podstawie umów, czy też powszechnie uznanych obyczajów internacjonalnych, jak również członkowie ich rodzin którzy pozostają z nimi we wspólnocie domowej, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie posiadają stałego pobytu na terenie Polski.

Kwestia zwolnienia z pracy nie jest łatwa dla żadnej ze stron w niej partycypujących. Do chlebodawcy należy rozstrzygnięcie jak zwolnić pracownika , by tok ów następował poprawnie i w możliwie jak najmniej niemiły dla pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-ile-zarabia-ratownik-medyczny-i-jak-wyglada-jego-praca) sposób. Od tego w której formie chlebodawca pożegna się ze swym pracobiorcą zależy jego późniejsza reputacja o dotychczasowym miejscu pracy, a także to, jak szybko znajdzie nowe zatrudnienie.

Uwaga! Opracowaliśmy dla Ciebie kolejny artykuł – a w nim interesująca treść (http://www.magdalenagrzeskowiak.pl/okancelarii/prawo-rodzinne-i-opiekuncze.html) na powyższy temat. Sprawdź koniecznie i życzymy owocnej lektury.

Winny być one pozbawione indywidualnych ocen i oparte na faktach, które należy powiedzieć w możliwie jak najbardziej subtelny sposób.

Rozmowa

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Niesłychanie ważne jest, aby chlebodawca przeznaczył na taką rozmowę odpowiedni czas, wykazał się współodczuwaniem wobec zwalnianej osoby i udzielił jej rzeczowej informacji zwrotnej na temat jej oceny jako pracownika. Przyczyny, dla których zatrudniony zostaje odprawiony, zawsze muszą być umotywowane i udokumentowane. Porządnie podany komunikat o odprawie znaczy mniejsze naruszenie u pracownika poczucie prywatnej wartości.

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes