Jakie działania przeprowadza komornik? Jaka jest jego funkcja? Co trzeba wiedzieć na ten temat?

Dług
Najważniejszym celem działań prowadzonych przez komornika jest wydobycie od dłużnika długów należnych wierzycielowi – są one ściągane z majątku dłużnika. Należy przy tym mieć na uwadze to, iż do zadań komornika nie należy ocena zasadności długu. W gestii wierzyciela, nie komornika, należy wyznaczenie, z czego egzekucja będzie prowadzona. zleceniodawca musi w takiej sytuacji liczyć się z tym, że zdobędzie wiadomość o braku szansy ściągnięcia długu. Co w takim wypadku robić? Jak wyegzekwować dług?

Dług
Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Po pierwsze wierzyciel musi wiedzieć to, że komornik zadziała na jego polecenie. Dlatego też musimy sobie niezwykle dokładnie uświadomić sprawę ułożenia pisma egzekucyjnego, wypracować właściwą strategię jak ściągnąć dług. Jeśli jako źródło egzekucji pozostanie w nim zaznaczone np. wynagrodzenie dłużnika za pracę, w takim przypadku komornik (www.komornikolesno.pl) zajmie się egzekucją w tym właśnie obszarze. Gdyby się okazało, że dłużnik nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, wierzyciel otrzyma informację o niemożliwości zdobycia należności. Im zatem więcej informacji na temat stanu posiadania dłużnika posiada zleceniodawca, tym lepiej. Co więcej wierzyciel musi uczestniczyć we wszystkich momentach postępowania egzekucyjnego – dzięki temu trzyma rękę na pulsie i może w odpowiedniej chwili zareagować. Sprawdź co to windykacja długów od osób prywatnych.

Niejednokrotnie może zdarzyć się tak, że niemoc komornika może wyniknąć z faktu,że zadłużony bez wątpienia nie ma nic. W tego typu chwilach w rachubę mogą wejść dwie opcje: przede wszystkim –zdołał przepisać majątek na członka rodziny, po drugie – zaczerpnął przychody z nielegalnych źródeł.

Kiedy szukasz sprawdzone dane, zerknij i sprawdź informację (http://www.pbokaszynski.pl/relokacja-maszyn/) – tutaj są tylko interesujące oferty. Upewnij się, nie zawiedziesz się.

Musimy więc zrobić research w tej kwestii.

Windykacja długów
Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Jakby się miało okazać, że dłużnik zdobywa dochody z nie do końca legalnych źródeł, opłaca się go informować, iż sprawą tą będzie zajmował się fiskus. Jeśli natomiast zacznie wychodzić na jaw pierwsza z wspomnianych wyżej opcji, upominający się o dług ma prawo do złożenia tzw. skargi pauliańskiej, której efektem może być zniwelowanie przepisania majątku.

Poza tym wierzyciel może wnieść u komornika wniosek o poszukiwanie majątku zadłużonego. W tym względzie komornicy okazują się zwykle skuteczniejsi niż w momencie działań tego typu prowadzonych na własną rękę, ponieważ posiadają dostęp do mnóstwa ułatwiających to narzędzi. Te i pozostałe kwestie są dość zawiłe, bo pojawia się tu jeszcze na przykład typu jak odzyskać pieniądze od dłużnika. Najlepiej konsultować to ze specjalistami.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes