W jaki sposób założyć własną firmę?

Obliczanie podatku
Dla mnóstwa osób własna działalność wydaje się spełnieniem pragnień i ambicji oraz ucieleśnieniem wolności zawodowej. Zakładanie własnej działalności gospodarczej, wbrew ogólnej opinii, nie jest kwestią niełatwą. Jak kreuje się proces zarejestrowania firmy? Najlepiej pamiętać o paru kwestiach.

Pieniądze na podatek
Autor: sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Aktualnie założyć działalność można praktycznie już w ciągu jednego dnia. Jak to zrobić? Najpierw powinno się w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy dostarczyć wniosek CEIDG-1. Można też założyć przedsiębiorstwo przez Internet, ale w tym wypadku niezbędne jest posiadanie elektronicznego podpisu. Warto zaznaczyć, że zakładanie działalności gospodarczej jest totalnie bezpłatne.

Po złożeniu przez nas wniosku, Urząd dostarcza dane do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, która podlega bezpośrednio Ministrowi Gospodarki), która dokonuje rejestracji firmy, a także wysyła notatkę o tym do US oraz ZUS-u. Sami również musimy się we właściwym wg miejsca zamieszkania oddziale ZUS stawić w czasie 7 dni od dnia założenia firmy, aby dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego. Oczywistością jest również, aby potem regularnie i w odpowiednim czasie opłacać wszelkiego rodzaju składki za siebie samych a także za pracowników. W przypadku opóźnień, trzeba będzie niestety zapłacić odsetki zus za zwłokę.

Następnym etapem jest przesłanie przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON oraz do Urzędu Skarbowego z informacją o wybranej przez nas formie opodatkowania. Zakładający firmę ma do wybrania cztery możliwości opodatkowania, wśród których najpopularniejsza jest forma, w której opłaca on podatek zliczony na podstawie skali podatkowej. Te progi podatkowe wynoszą obecnie odpowiednio 18 % oraz 32 procent .

Należy pamiętać, iż osoba która zakłada własną działalność zobowiązana jest również do otworzenia rachunku bankowego (nie musi być tylko firmowym, może być połączony z prywatnym). Można też zrobić firmową pieczątkę – nie jest to obowiązkowe, ale jest to spore ułatwienie w czasie codziennej pracy, np. przy ręcznym wystawianiu faktur lub wizytach w urzędzie. Przed założeniem firmy trzeba się też upewnić, czy w wypadku naszej działalności nie będą wymagane specjalistyczne koncesje lub pozwolenia.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes