Jeśli zaczynasz nową pracę, zobacz na czym polegają obowiązkowe szkolenia BHP

szkolenia
Jeżeli rozpoczynasz pracę w nowej firmie musisz wiedzieć, iż Twój pracodawca powinien skierować Cię na obowiązkowe kursy BHP. W szkoleniu BHP muszą uczestniczyć wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska i rodzaju wykonywanych obowiązków. Zgodnie z prawem wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenie wstępne i okresowe. Uczestnictwo we wstępnym szkoleniu jest warunkiem podjęcia pracy przez nowego pracownika.

Co to znaczy? Pracodawca musi przeprowadzić szkolenie wstępne, przed wydaniem pracownikowi zezwolenia na wykonywanie swoich obowiązków. Dlaczego? W świetle Kodeksu pracy warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz umiejętności. Dodatkowo pracownik powinien również znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie kursu wstępnego przeprowadza się instruktaż ogólny i stanowiskowy. Dzięki instruktażowi ogólnemu pracownik jest w stanie zapoznać się z zapisami prawnymi związanymi z bhp, które są określone w Kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, jeśli pracodawca posiada taki dokument. Ponadto podczas kursu każdy słuchacz dowiaduje się, jak powinien udzielać pierwszej pomocy.
Kurs nie może trwać krócej niż 90 minut.

Z kolei instruktaż stanowiskowy jest bezpośrednio związany z konkretną pracą, którą pracownik będzie wykonywał. Szkolenie odbywa się na stanowisku pracy pracownika. Podczas szkolenia pracownik dowiaduje się, jak powinien wykonywać swoje zadania, tak aby zachować zasady bezpieczeństwa. Poznaje zagrożenia, związane ze stanowiskiem, na którym będzie pracował oraz sposoby zapobiegania im. Od czego jest zależny czas szkolenia? Czas szkolenia powinien być określony na podstawie przygotowania zawodowego pracownika, jego stażu pracy oraz rodzaju pracy a także pojawiających się na stanowisku zagrożeń.
Natomiast szkolenia (polecamy szkolenie development center) okresowe są przeznaczone dla pracowników uprzednio zatrudnionych. Mają utrwalić uzyskaną wcześniej wiedzę z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracownicy poznają nowe przepisy. Szkolenia mogą być przeprowadzane w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Inne dane na: .

Jak znaleźć najlepszą firmę, która przeprowadzi szkolenie?

Sprawa jest prosta. Jeśli szukasz firmy szkoleniowej, możesz wspomóc się Internetem, wpisując przykładowo: szkolenia (polecamy szkolenia menedżerskie) BHP Warszawa. Natychmiast zobaczysz ile masz możliwości w tym obszarze.
Jeżeli chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi również możesz wspomóc się internetem, wpisując nazwę kursu i wskazaną miejscowość. Jednak niezależnie na to, czy chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi, czy w Warszawie albo w innym mieście odpowiednio sprawdź firmę szkoleniową.

Czy wszyscy muszą brać udział w szkoleniu BHP?

Istnieje możliwość zwolnienia jedynie z kursu okresowego, jeśli dany pracownik poświadczy odbycie takiego kursu w czasie od 6-ciu do 12-stu miesięcy wstecz. Należy pamiętać, że
zakres tematyczny szkoleń musi być jednakowa. Nie istnieje opcja zwolnienia ze szkolenia wstępnego.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes