Tag Archives: kapitały

Które wzory PIT dla kogo

Dla kogo blankiet PIT 36? Druk PIT 36 kierowany jest do owych podatników, jacy w roku podatkowym 2014 prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. Zawiera ona też działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy użyciu skali podatkowej. Osiągane zyski pochodzić mogą też z dzierżawy.