Tag Archives: kapitały

Które wzory PIT dla kogo

Dla kogo blankiet PIT 36? Blankiet PIT 36 skierowany jest do tych podatników, jacy w roku podatkowym 2014 prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Obejmuje ona dodatkowo działy specjalne wytwórczości rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy użyciu skali podatkowej. Uzyskiwane zyski pochodzić mogą też z najmu.