Tag Archives: klap dymowych

Automatyka przemysłowa oraz zagadnienia, które są z nią powiązane.

Automatyka jest zaliczana do gałęzi techniki jak również i nauki, która zaś zaliczana jest do jednych z niebywale przyszłościowych nauk, które odpowiedzialne są za sterowanie różnymi procesami technologicznymi oraz produkcyjnymi. Automatyka jest dziedziną niezmiernie wielowymiarową, którą nie wszyscy są w stanie zrozumieć, stąd też, żeby dostać się na studia wyższe na tym kierunku należy posiadać bardzo dużą wiedzę z nauk ścisłych.