Kłopot z definicją słowa własność

prawo
„Własność” to skomplikowane pozornie pojęcie. Intuicyjnie już przedszkolaki wiedzą co to znaczy. Ta zabaweczka jest moja, zaś tamta należy do Jasi, i wszystko zrozumiałe. Pogwałcenie obcej własności miewa przykre następstwa w postaci oberwania klockiem czy foremką.

Spróbujmy jednakże zdefiniować „własność” w sposób precyzyjniejszy, . Prawa autorskie w internecie – skrótowo „własność”, można zdefiniować w dwojaki sposób: sposobem negatywnym, przez oznaczenie granic własności, zatem właścicielowi wolno z przedmiotem zrobić wszystko co nie jest zabronione prawem albo taż prawidłami koegzystowania społecznego.
naprawa laptopów drLaptop
Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

A powiedziawszy praktycznym językiem – wolno mi z moim autem uczynić wszystko co chcę, z zastrzeżeniem że nie będę rozjeżdżał staruszek na przejściu i będę posiadał prawo jazdy. Wniosek z tego taki, że swój samochód mogę sprzedać, wynająć lub też ofiarować. Natomiast w sposób pozytywny definiujemy „własność” określając co wolno posiadaczowi. Odpowiednie przepisy prawa cywilnego normują kwestie nabycia, zbywania lub odstępowania w wypadku prawa własności. Celowo nie napisałem „rzecz”, bowiem prawa dotyczące własności obejmują również dobra nie materialne, takie jak własność intelektualna, znaki (więcej szczegółów) towarowe, a nawet tzw. markę, czyli zespół właściwości rozróżniających dany towar na rynku.

Wedle słonika własność intelektualna to całość praw tyczących się dóbr niefizycznych, tj. prawa autorskie do utworów literackich, muzycznych, malarskich a również patentów a także znaki towarowe a więc własność (zobacz również co to jest własność intelektualna) intelektualna w jakiej skład zgodnie z Konwencją Paryską wchodzą prawa do wzorów przemysłowych, znaków towarowych i wynalazków (w polskim prawie również schematy układów scalonych). Istnieją natomiast spory mające związek z własnością intelektualną. Niektórzy profesjonaliści negują zasadność wyodrębniania własności intelektualnej od własności przemysłowej. Wymagano, by poszczególne składniki obu tych praw potraktować oddzielnie. Nie dziwi więc, że przeciętny człowiek ma problemy ze zrozumieniem meandrów własności intelektualnej. Stąd skłonność u nabywców do bagatelizowania praw własności intelektualnej jako takiej, co może sprzyjać piractwu i stratom finansowym.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes