Tag Archives: komornika

Egzekucja z żądań na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika przeprowadzone zostaje z chwilą doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza zatem informacja wierzyciela, że dłużnik może w konkretnym banku mieć rachunek .

Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym trasata

Zajęcie rachunku bankowego trasata zrealizowane zostaje z chwilą doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starcza więc informacja wierzyciela, iż dłużnik może w konkretnym banku prowadzić rachunek .