Tag Archives: komornika

Egzekucja z żądań na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika przeprowadzone zostaje z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarczy zatem wiedza wierzyciela, iż trasat może w konkretnym banku prowadzić rachunek bankowy.

Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym trasata

Zajęcie rachunku bankowego trasata zrealizowane jest z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starczy zatem informacja wierzyciela, że dłużnik może w danym banku mieć rachunek .