Co to jest kontrakt menadżerski?

kontrakt menedżerski w ramach działalności gospodarczej
Umowy cywilnoprawne kojarzą się w obecnych czasach raczej negatywnie i kojarzone są głównie z umowami zlecenie oraz o dzieło. Kontrakt menadżerski też jest takim typem umowy, jednak absolutnie bardziej prestiżowym. Poza tym, dotyczy przede wszystkim kierowników wyższego szczebla. Czasem niesłusznie utożsamiany jest z umową o pracę, choć w rzeczywistości nieco się od niej różni.

KontraktKontrakt (zobacz wzór umowy pożyczki) menedżerski niekiedy jest nazywany umową o zarządzanie. Przedsiębiorca zawiera ją z menadżerem, który w zamian za wynagrodzenie zobowiązuje się do podejmowania ważnych decyzji w przedsiębiorstwie. Warto podkreślić, kontraktu menedżerskiego nie obrazują w zasadzie żadne przepisy. Dlatego strony mogą w nim ustalić cokolwiek, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów zapisaną w kodeksie cywilnym.
prawo

Ważne tylko, żeby zapisy nie łamały prawa, ani zasad współżycia społecznego. Dlatego też zawarcie kontraktu menadżerskiego daje zdecydowanie większą niezależność w pełnieniu obowiązków niż w przypadku zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

Kwestię kontraktu należy zawsze przeanalizować pod kątem indywidualnego przypadku: rodzaju obowiązków oraz predyspozycji osoby przyjmującej te zadania do wykonania. Pomocy w sporządzeniu umowy udzieli nam kancelaria specjalizująca się w prawie pracy .

Jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, umowę o zarządzanie obowiązują identyczne zasady jak umowę zlecenie. Słowem z pensji pobierane są składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Problem ma miejsce, gdy menedżer prowadzi działalność gospodarczą i to w jej ramach realizuje kontrakt (zobacz kalkulator amortyzacji) menadżerski w ramach działalności gospodarczej.
kontrakt menedżerski
Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Wtedy odprowadza więc już ZUS od działalności i teoretycznie nie musi odprowadzać ich drugi raz od wynagrodzenia (w przypadku umowy zlecenia).

Kontrakt menedżerski jest wartym zainteresowania rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa. A jeżeli wyniki poczynań menedżera nie będą obiecujące, umowę można po prostu rozwiązać bez lęku o ewentualną ingerencję prawników – przepisy.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes