Tag Archives: kosztami

Buty górskie – jak wybrać wyśmienite i na co zwrócić uwagę w trakcie nabycia

Buty górskie to nadzwyczaj istotny fragment wyposażenia górskiego. Ich zakup często wiąże się z niemałymi wydatkami, zatem zakup obuwia górskiego niewątpliwie powinniśmy ogromnie dobrze przemyśleć. Buty górskie powinny być wygodne, dopasowane i odpowiednie.

Egzekucja z żądań na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego trasata zrealizowane jest z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowany będzie zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Wystarcza zatem wiedza wierzyciela, że trasat może w danym banku posiadać rachunek .

Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym trasata

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika wykonane zostaje z momentem doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowany będzie zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starcza więc informacja wierzyciela, iż trasat może w konkretnym banku mieć rachunek bankowy.