Tag Archives: Lean

Lean Management czyli jak skutecznie ulepszyć wyniki w pracy

Bezkonkurencyjność innowacyjnej firmy przede wszystkim zależy od wiedzy kadry zarządzającej. Tymczasem skuteczne przywództwo niekiedy nie wystarcza. Wtedy trzeba wdrożyć stosowne procedury, dzięki którym zracjonalizuje się działanie firmy. Jak wiadomo firmę współtworzą głównie pracownicy, jak również takie elementy jak produkty oraz cały proces zarządzania. Aby skutecznie zwiększyć wydajność firmy należy podejść do tej kwestii całościowo.

struktura zawiadywania produkcją

Lean Manufacturing jest to struktura rządzenia wytwórczością w przedsiębiorstwie, który ma za zadanie redukowanie marnotrawstwa, również eliminację niekoniecznych działań w procesie produkcji, zarazem zapewniając towary o jak najwyższej jakości. Zamysłem owego systemu jest również zatrzymać niskie koszty produkcji, używając najmniejszą część surowców.