Tag Archives: leasingu

Trafiony dobór sposobu finansowania pojazdu może skutkować osiągnięciem korzyści fiskalnych.

Zaległość podatkowa to podatek wraz z ratą, która nie została zapłacona w terminie. Kalkulator odsetek podatkowych za zwłokę od zaległości, pomaga obliczyć ich wielkość. kwota odsetek zostaje obliczona za pomocą wprowadzonej kwoty niezapłaconej zaliczki podatkowej, przy jednoczesnym podaniu terminu, rozpoczęcia naliczania odsetek – określony termin zapłaty oraz data, w której przelana zostanie ta zaległość.